Kostymer!

nalogtrad

Vi har dykket i kostymelageret og startet arbeidet med å kle opp FBUK til den store forestillingen! Mandag kl 15:45 bruker vi øvingstiden til første prøving av kostymer for å se hvilke tilpasninger vi må gjøre. I første omgang gjelder kostymeprøven kun for de eldste koristene. Vi ses!

Jubileumsåret 2013

Flateby Barne og ungdomskor ble stiftet i 1978, og har 35 års jubileum i år. Dette vil vi feire med å sette opp syngespillet Askepott på Flateby Samfunnshus søndag 28. april.

Det settes opp to forestillinger, kl 13:30 og 16. Billetter fås kjøpt hos Lille Villa, Flateby

Oppsetningen er et samarbeid med Enebakk kommunale kulturskole.