Velkommen til nye kormedlemmer!

FBUK

Et nytt semester er i gang og vi håper at flere barn og unge har lyst til å synge i FBUK!

Første skoledag ble førsteklassingene ved Hauglia skole ble ønsket velkommen med korsang og vi vil ønske dem spesielt velkommen til å være med i koret. Koret vil gjerne ha medlemmer fra alle klassetrinn!

Om du er nysgjerrig på hvordan det er å synge i kor, så er du velkommen til å være med på en korøvelse før du blir medlem. Vi øver i SFO-tiden. Send oss gjerne en mail!

Påmelding gjøres til post@fbuk.no eller på tlf: 997 00 106

FBUK er et foreldredrevet kor der årsmøtet velger et styre som står for den daglige driften. Sangpedagog og dirigent Møyfrid Guttormsen er musikals ansvarlig. Kontigenten i FBUK er for tiden 1000,-  / semester.

Velkommen til FBUK!

Klar, ferdig, gå!

Da er høstens første aktiviteter planlagt og vi er i gang!

Vi starter allerede torsdag 15. august med å ønske 1. klassene velkommen. Barna møter på skolen til de tider skolen har satt opp, Møyfrid organisere barna ut fra de respektive klassene for å opptre for 1. klasse. (Øvelse i landskapet fra 10:30, oppvisning kl 11:15). Dette er en flott anledning for koret til å vise seg frem og for å rekruttere nye medlemmer!

Første øvelse blir mandag 26. august, og øvingstidene for de ulike aldersgruppene er:

  • 15:00 – 15:45 Gruppeøvelse for 2. klasse og oppover
  • 15:45 – 16:15 Fellesøvelse for koret
  • 16:15 – 16:45 Gruppeøvelse for 1. klasse

Det innbærer at de eldste har øvelse fra 15:00 – 16:15, og de yngste øver fra 15:45 – 16:45. De to første øvelsene ledes av Sidsel Kvitvik, sangpedagog ved Enebakk Kommunal Kulturskole, før vår faste dirigent, Møyfrid er tilbake for å lede øvelsene.

Vi har spennende planer både i høst og for vårsemesteret. Det er kan se ut som dette året blir et år i musikalens tegn.

I løpet av høsten vil vi blant annet forsøke å tar turen til Oslo for å se Annie på Folketeateret. Høstens repertoar vil kanskje også by på musikalmusikk..?

Velkommen til nytt korsemester!

Planlegging av nytt semester!

Sang er gøy!

Da er vi i gang med å planlegge et nytt, spennende semester i Flateby Barne- og Ungdomskor.

Aktivitetsplanen er foreløpig ikke klar, men det kan se ut som det blir et år i «musikalenes tegn»!

Dato for første øvelse er heller ikke endelig fastsatt, og vi vil komme tibake med det så snart vi kan.

Vi ønsker oss flere nye sangere, så ta gjerne med venner og venninner på korøving!