Julenek

fuglenekHøstens dugnad er salg av julenek. Hvert medlem skal selge 10 stk julenek til 60 kr pr stk. Det blir delt ut faktura på 600,- som skal betales medio desember. Julenekene hentes fra produsent søndag 17. november og vi håper å få til en henteordning denne dagen. Vi kommer tilbake med informasjons rundt dette. Snakk med venner og kjente allerede nå og ta gjerne opp forhåndsbestilling!

FBUK er et foreldredrevet kor, og vi er, på lik linje med andre frivillige aktiviteter som fotball og håndball, avhengig av dugnadsinnsats for å drive koret. Medlemskontigenten dekker kun en del av utgiftene koret har og vi er avhengige av  tillskudd fra kommunen og organisasjoner som «Ung i kor» – og dugnad. Husk at dugnadsinnsats kommer barnet ditt til gode!

Ta kontakt dersom du har spørsmål!