Miniseminar, årsmøte og hentekonsert

Mikrofon

Lørdag 14. mars kombinerer vi miniseminar med årsmøte og hentekonsert på Hauglia skole!

Oppmøte kl 10 på Hauglia skole, landskapet.

Husk nistepakke, drikkeflaske, korperm og kostyme: Caps og/ eller solbriller!

Kl 13 inviterer vi foreldre, familie og venner til hentekonsert med et kort årsmøte. (Det er lagt ut egen årsmøteinnkalling.) Vi avslutter kl 14.

Her blir det høy stemning, tøffe gutter, fine frøkner og mange amigos! Velkommen!

Årsmøteinnkalling

 dokumenter_01

Innkalling til årsmøte i Flateby Barne- og Ungdomskor

Lørdag 14.03.2015 Kl.13, Hauglia skole, landskapet

Saksliste:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent og 2 til å skrive under protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling.
 4. Godkjenning av årsmelding.
 5. Godkjenning av regnskap 2014 og orientering om budsjett 2015.
 6. Valg av styre
 7. Innkommende saker

Sittende styre:

 • Leder: Mona Tveraaen (valgt på ekstraordinært årsmøte i november, stiller til gjenvalg)
 • Sarah Bakke (ikke på valg)
 • Anita Langfjord (valgt på ekstraordinært årsmøte i november, stiller til gjenvalg)
 • Hege Tolnæs (valgt på ekstraordinært årsmøte i november, stiller til gjenvalg)
 • Jon Haugen (ikke på valg)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendes på e-post til innen 7.mars.