Dugnad Lørdag 18. april

Kakelotteri

Lørdag 18. april står vi på for å skaffe penger i kassa! Som et foreldredrevet kor er vi avhengig av dugnadsinnsats, og denne gangen arrangerer vi lotteri.

Vi skal stå både på RIMI og på SPAR og selge lynlodd til inntekt for koret.

  • Det settes opp dugnadslister/ vaktlister – alle må regne med å stille.
  • Alle baker en kake eller stille med en gevinst 50-100 kr ferdig innpakket.

Vi deler ut vaktlisten på seminaret på lørdag, slik at man eventuelt kan bytte innbyrdes.