Nye øvingstider

Vi har stor spredning i alder og vi vil derfor forsøke å dele opp øvelsene noe.

Øvingstidene på mandager blir som følger:

  • 1.-3. klasse:  kl 14.45 – 15.45
  • 4.-7.klasse: kl 15.15 – 16.15

På denne måte får vi begge gruppene noe tid hver for seg samtidig som de får tid sammen. Vi håper dette blir en praktisk løsning!

Dette er kun mindre justeringer, men vi beklager at dere får sen beskjed om dette. Dersom det er noen som ikke går på SFO av 1.-3. klasse som har behov for å være på øvelsen frem til kl 16.00 så er det helt i orden.