Julenek – vår tradisjonelle dugnad!

fuglenek

Nå er det tid for vår tradisjonelle dugnad!

Vi har begrenset med mulighet for frakt og oppbevaring og ber om at en voksen pr kormedlem møter på Hauglia skoles p-plass
lørdag 28. novemer kl 12.30 der julenekene blir delt ut.

Hvert medlem skal selge 10 stk julenek til 70 kr pr stk. Det blir delt ut faktura på 700,- som skal betales medio desember. Dere velger selv når, hvor og hvordan dere ønsker å selge juleneken.

Snakk med venner og kjente allerede nå og ta gjerne opp forhåndsbestilling!

FBUK er et foreldredrevet kor, og vi er, på lik linje med andre frivillige aktiviteter, som fotball og håndball, avhengig av dugnadsinnsats for å drive koret. Medlemskontigenten dekker kun en del av utgiftene koret har og vi er avhengige av tillskudd fra kommunen, organisasjoner som «Ung i kor» – og dugnad. Husk at dugnadsinnsats kommer barnet ditt til gode!

Ta kontakt dersom du har spørsmål!

Ingen øvelse mandag 2. november

kazoo

Mandag 2. november er Sidsel opptatt på annet hold og det blir det øvingsfri. Mandag 9. november er det igjen øvelse som vanlig.

Helge 7.-8. november reiser de eldste koristene på korseminar i Oslo. Vi sender ut egen informasjo om seminaret til de som skal være med.