Årsmøte mandag 14. mars kl 19.

Innkalling til årsmøte er sendt ut på mail. Årmøte avholdes mandag 14. mars kl 19 i landskapet på Hauglia.

Velkommen!

Oppdatert: Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet.

Saksliste:

  • Godkjenning av møteinnkalling
  • Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll
  • Godkjenning av regnskap
  • Orientering om budsjett
  • Valg av styremedlemmer, leder og valgkomitee for kommende periode
  • Eventuelle innkomne saker

FBUK_Balanserapport 2015_ Årsmøte

FBUK_ Resultatrapport 2015_Årsmøte

FBUK ÅRSMELDING 2015_Årsmøte