fuglenek

Det er ikke jul riktig ennå, men det er likevel tid for dugnad og salg av julenek.

Vi har som vanlig bestilt et lass med julenek som blir levert på Hauglia skoles p-plass lørdag 5. eller søndag 6. november. Vi kommer tilbake til dag og klokkeslett når vi har avtalt med leverandør. Hold av begge foreløpig.

Vi har begrenset med mulighet for frakt og oppbevaring og ber om at en voksen pr kormedlem møter på Hauglia skoles p-plass til den aktuelle datoen.

Hvert medlem skal selge 10 stk julenek til 70 kr pr stk. Det blir delt ut faktura på 700,- som skal betales i desember. Dere velger selv når, hvor og hvordan dere ønsker å selge juleneken.

Snakk med venner og kjente allerede nå og ta gjerne opp forhåndsbestilling!

FBUK er et foreldredrevet kor, og vi er, på lik linje med andre frivillige aktiviteter, som fotball og håndball, avhengig av dugnadsinnsats for å drive koret. Medlemskontigenten dekker kun en del av utgiftene koret har og vi er avhengige av tillskudd fra kommunen, organisasjoner som «Ung i kor» – og dugnad. Husk at dugnadsinnsats kommer barnet ditt til gode!

Ta kontakt dersom du har spørsmål!