Velkommen! Oppstart mandag 21. august!

FBUK Rekruttering 2017 HaugliaVelkommen til nye og gamle medlemmer! Vi øver i landskapet på Hauglia skole

  • 1. – 3. trinn øver fra kl 14.30-15.30
  • 4. trinn og eldre øver fra 15.30-16.30

Ta kontakt dersom du har lyst til å være med! Velkommen!