Velkommen! Oppstart mandag 20. august!

Rekruttering FBUK Høst 2018

Vi starter semesteret med et brak og inviterer med barn fra SFO til åpen øvelse. Øvingstider denne høsten er.

  • 1.-3. klasse 14.45 – 15.30
  • 4. trinn og eldre kl 15.30 – 16.30

Sidsel har funnet frem flere nye sanger, og vi skal være med på flere spennende aktiviteter. Velkomment til nytt semester!