Aktivitetsplan

Aktiviteter høsten 2018. Med forbehold om endringer. (Oppdatert 16.8.2018)

 • August
  • Mandag 20. august Oppstart
  • Åpen øvelse i samarbeid med SFO (dato ikke fastsatt)
 • Oktober
  • Mandag 15. oktober Familiekveld med minikonsert
 • November
  • Dugnad – utdeling av julenek for salg
  • 10.- 11. november Korseminar, 4. klasse og eldre, Smestad skole, Oslo
 • Desember
  • 2. desember Lysmesse i Enebakk Kirke (kun 4. klasse og eldre)
  • 13. desember Luciakonsert i Enebakk Kirke.

cropped-microphone-2.jpg