Styret

FBUKs yngste kormedlemmer

Flateby barne- og ungdomskor er foreldredrevet og årsmøte er korets øverste organ. Styret består i dag av:

  • Mona Tveraaen (leder)
  • Elin van Deurs
  • Bjørn Pedersen

Ønsker du å bidra i drift av koret, eller har du andre spørsmål? Ta kontakt på mona.tveraaen@me.com